Kempeleen ja Limingan osalta yli puolet liittymistä on toimitettu ja työtä jatketaan kaivutöitä vaativalla valokuiturakentamisella maan sulamisen myötä. Limingassa uusien kuitujen kaivutyöt valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä.

Limingan kunnan puolelta projektipäällikkönä toimiva Kimmo Honka sanoo projektin edenneen kokonaisuudessaan hyvin.

- Kaivutyöt siirtyivät syksyltä keväälle, mutta toisaalta hyvä järjestelmätuntemus ja pääsy järjestelmiin on edesauttanut projektin etenemistä, Honka kertoo.

IT-vastaavana toimivana Honka kertoo operaattorivaihdoksen myötä tehtävien järjestelmäparannusten tuovan mukanaan monia etuja.

- Kaikenkaikkiaan kunnan IT-järjestelmän toimintavarmuus paranee. Kahdennettujen yhteyksien ja palomuurien ansiosta järjestelmän vikasietoisuus paranee ja paikallisen kumppanin myötä vikatilanteisiin pystytään todennäköisesti reagoimaan nopeammin. Yksittäisen käyttäjän kannalta näkyvin muutos on kuitenkin yhteysnopeuksien kasvu, Honka kertoo.

Kempeleen ja Limingan lisäksi erilliset kuntakohtaiset toimitussopimukset on solmittu myös Hailuodon, Lumijoen, Tyrnävän ja Muhoksen kanssa ja projekti on näiden kuntien osalta edennyt suunnitteluvaiheeseen. Sopimusten mukaiset liittymät toimitetaan pääosin kesän aikana.

Kuntien kannalta operaattorivaihdos tarkoittaa erityisesti vikasietoisuuden kasvua kahdennettujen yhteyksien avulla – sekä merkittäviä kustannussäästöjä. Samoin kuin Oulu, myös Liminka, Kempele ja Tyrnävä hankkivat muutoksen myötä myös palvelujen toiminnan kannalta tärkeät IP-osoitteet omaksi.

Limingan kunnan elinkeinopäällikkö Teemu Haapala puhuu mielellään kunnan elinvoimasta, ja mainitsee riittävien tietoliikenneyhteyksien olevan yksi merkittävä elinvoimaa lisäävä tekijä niin olemassa olevien kuin uusienkin yritysten kannalta.

- Limingan kunnassa on näkyvillä kaikki merkit elinkeinotoiminnan vireän kasvun suhteen. Esimerkiksi Limingan keskustaan suunniteltu Lakeus-talo tulee kirkastamaan kunnan julkista ilmettä sekä tarjoamaan moderneja toimitiloja julkishallinnon lisäksi myös useille yrityksille. Haasteena alueellamme on aiemmin ollut luotettavien yhteyksien puute, Haapala kertoo.

Haapala toivookin, että Netplazan vahvempi läsnäolo alueella lisää myös parempien laajakaistayhteyksien tarjontaa alueen yrityksille ja monipuolistaa kunnassa asuvan työikäisen väestön mahdollisuuksia vastata digitalisaation mukanaan tuomiin työympäristömuutoksiin. Valitettavaa on nimittäin ollut, että vaikka yrityksillä olisikin ollut halukkuutta etätyömahdollisuuksien kasvattamiseen, on tämä käytännössä voinut kaatua riittämättömiin tietoliikenneyhteyksiin.

Alueverkon kattavuuden kasvattamisen myötä Oulun ja ympäristökuntien alueella Netplaza pystyy paremmin tarjoamaan yrityksille räätälöityjä liittymäpalveluja. Tämä tulee lisäämään kilpailua erityisesti alueilla, joissa sitä ei ole aikaisemmin ollut.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja
Tommi Linna
Netplaza Oy
044 5577 555