Talonetin käyttösäännöt

Käyttösäännöt

Tässä on esimerkkinä erään taloyhtiön käyttösäännöt. Tarkemmat taloyhtiökohtaiset käyttösäännöt määritellään taloyhtiökohtaisesti, mutta mikäli toisin ei ole sovittu, käytetään näitä sääntöjä.

 • Asukas vastaa taloyhtiön määräämästä kuukausittain perittävästä käyttömaksusta.
 • Taloyhtiöllä on oikeus periä asukkaalta viivästyneestä suorituksesta viivästyskorkoa voimassa olevan korkolain mukaan.
 • Yhtiöllä on oikeus katkaista huoneistokohtaisen liittymän käyttö, mikäli maksu on viivästynyt yli kuukauden (eräpäivästä seuraavan kuukauden 15. päivän yli).
 • Katkaisemisesta aiheutuvat kustannukset jäävät asukkaan vastuulle.
 • Vastaavasti uudelleen liittymisestä aiheutuvat kustannukset jäävät asukkaan vastuulle.
 • Asukas voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Netplazalle. Irtisanomisaika on 1 kuukausi, ja se lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin sovita.
 • Kustannuksista vastaa yhteyden irtisanoja, ellei toisin sovita.
 • Kuukausimaksun suoritusvelvollisuus päättyy irtisanomisajan päätyttyä.
 • Internet-liittymän käyttöyhteys voidaan katkaista, mikäli asukas häiritsee muuta verkkoliikennettä, käyttää tietoverkkoa laittoman tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.
 • Asukas on korvausvelvollinen tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta.
 • Yhteyden uudelleen kytkemisestä voidaan periä uusi maksu.
 • Taloyhtiö vastaa omasta huolimattomuudestaan aiheutuneista vahingoista.
 • Vahingonkorvausvastuuseen ei kuitenkaan kuulu välilliset, ennalta arvaamattomat tai yllättävät vahingot.
 • Palveluntarjoajan tehtävät ja vastuu määräytyvät yleisten sopimus- ja liittymäehtojen mukaan ellei toisin ole sovittu.
 • Taloverkkoa ei ole tarkoitettu ns. vertaisverkkojen eli tiedostonjako-ohjelmien (Direct Connect / DC++, BitTorrent, Kazaa, eMule yms.) käyttämiseen. Niiden käyttö tukkii koko taloverkon ja estää muiden sujuvan internet-liikennöinnin. Näiden tiedostonjako-ohjelmien käyttö on sallittu ainoastaan klo 23-7 välisenä aikana, kaikkina viikonpäivinä. Liittymien tiedostomäärien lataamista seurataan ja väärinkäytöksiin syyllistyneen asukkaan liittymä voidaan sulkea.

Palvelunumeromme

Vaihde
08 2370 6700
info@netplaza.fi

Yritystuki
08 2370 6720
tuki@netplaza.fi

Yritysmyynti
08 2370 6760
myynti@netplaza.fi

Kuituverkkojen asiakastuki
09 6829 6010
kuituverkot@netplaza.fi

Talonettituki
09 6829 6020
tuki@talonetti.fi

Avoinna:
Arkisin 09:00 – 18:00
Lauantaisin 12:00 – 16:00

Puhelun hinta:
Normaali matkapuhelin- tai paikallisverkkomaksu.
(sis. ALV)