Me emme rajoita kaistaasi – meillä kaista riittää kasvattamaan Suomen ja suomalaisten digitoimintakykyä myös kriisiaikana!

Julkaistu 26/maaliskuu/2020 - 14:33

Suomi on pitkään ollut mobiiliyhteyksien luvattu maa, vaikkei kaikkiin mobiilitoimijoiden lupauksiin ole saatu vastinetta.

Viime viikolla tilanne muuttui dramaattisesti, kun Suomi otti kerralla sen vuosia puhutun digiloikan: koronakriisi loi suoranaisen pakon etätyöskentelyn aloittamiseen ja etätyövälineiden käyttöönottoon.

Samassa silmänräpäyksessä mobiilijätit Elisa ja Telia lähestyivät asiakkaitaan vetoomuksella, että he siirtyisivät käyttämään kiinteitä yhteyksiä hyödyntäviä wifi-verkkoja mobiiliyhteyksien sijasta. Vetoomuksen taustalla oli aiheellinen huoli siitä, että mobiiliverkko ei kestäisi uuden etäosallistumisen synnyttämää kuormitusta – jo ennen uuden etätyöaikakauden alkua mobiiliverkkojen tunnettu heikkous on ollut jaetun kapasiteetin kuormittuminen erityisesti ilta-aikana.  

On sangen kyseenalaista pyytää kuluttajia kriisitilanteessa siirtymään kiinteiden yhteyksien käyttäjiksi, kun samojen toimijoiden taholta kiinteiden yhteyksien hankkiminen yksityistalouksiin on tehty aikaisempina vuosina lähes mahdottomaksi. Kupariyhteyksiä on keritty urakalla rullalle eikä valokuituyhteyksien tarjoamista ole pidetty kannattavana liiketoimintana.

Kun liikkumista rajoitetaan, hyvän kiinteän yhteyden merkitys kasvaa

Tietoliikenneyhteysmarkkinoita on hallinnut argumentti, että mobiili tietoliikenneyhteys on ainoa väline, joka vastaa yhä liikkuvamman ihmisen yhteystarpeisiin. Kiinteään yhteyteen investoimista on pidetty mobiilimarkkinoilla hulluutena: kiinteä yhteys kun ei kulje mukanamme.

Koronakriisi muutti hetkessä käsityksemme mobiliteetistä: Mikä on mobiiliuden lisäarvo tilanteessa, kun ihmisten liikkuvuutta rajoitetaan? Miksi maksaisimme yhteydestä, joka ei toimi riittävän hyvin sillä hetkellä, kun toimintojen jatkuvuuden vuoksi olemme riippuvaisia mahdollisuudesta etäosallistua, olla digitaalisesti läsnä?

Kiinteän yhteyden toimintavarmuutta on todisteltu vuosikaudet. Koronakriisissä toimintavarmuuden merkitys konkretisoituu: vain investoimalla kiinteään yhteyteen sekä kotona, vapaa-ajan asunnolla että työpaikoilla, voimme varmistua siitä, että kaikki toiminnot ovat käytettävissämme riittävän luotettavina kaikkina aikoina.

Arki ei enää palaa entisenlaiseksi: nyt käyttöönotetut etätyöskentelyn ja etäosallistumisen toimintatavat ja työkalut juurtuvat monen rutiineihin helppoina, mukavina, edullisina ja ekologisina. Mobiiliuden tarve tulee kyseenalaistumaan: miksi palaisimme vanhaan ja jatkaisimme entisenkaltaista liikkumista aikaa, rahaa ja ympäristöä kuluttaen, kun meillä on käytössämme tuoreet kokemukset digitaalisten toimintatapojen eduista? Tukeeko liikkumisen vähentäminen jatkossa myös turvallisuuttamme ja terveyttämme?

Osallistumme nyt digitaalisesti ja verkkojen on pystyttävä mahdollistamaan se

Koronakriisi on järkyttänyt globaalisti ja suistanut ennennäkemättömällä tavalla niin taloutta kuin terveyttä raiteiltaan. Koronakriisin myönteisenä tuloksena voidaan kuitenkin pitää digikyvykkyytemme nopeaa kehittymistä: kriisi sai aikaan muutoksen, johon meillä ei ollut toiminnallista tahtoa aiemmin. Otimme hetkessä käyttöön korvaavia digitaalisia toimintatapoja toimintojemme ylläpitämiseksi vaihtoehtoisella tavalla: verkkoyhteyksien avulla olemme pystyneet sekä etätyöskentelemään, etäopiskelemaan ja etäpalvelemaan.

Valokuituyhteyksien puolesta uusien digitaalisten toimintatapojen laajenemiselle ei ole estettä: kasvanutkaan käyttö ei ole ruuhkauttanut yhteyksiämme. Meillä on edelleen kapasiteettia kasvattaa käyttäjiemme kaistaa heidän näin toivoessaan – pyyntö siihen riittää. Valokuituyhteyksien toimintavarmuus ei ole markkinointipuhetta, vaan nyt myös kriisissä testattu.

Valokuitutoimijana haluamme kantaa vastuumme Suomen ja suomalaisten digitaalisen toimintakyvyn säilyttämisestä, tukemisesta ja kasvattamisesta niin perusarjessa kuin erityisesti kriisiaikana.

Uudet kirjoitukset: Blogi

Netplaza tarjoaa luotettavat konesaliyhteydet ilman kulkua julkisen internetin kautta

Konesaliyhteydet kuntoon

Konesalilla viitataan yleensä halliin tai muuhun laitetilaan, jossa on palvelinlaitteistoa tai vaikkapa...

Lue lisää
Netplazan yhteyksiin vaihtaneen ODL:n tietohallintotiimissä työskentelevät Juha Alila (vas.), Ville Korkee, Jaana Ahoranta, Keijo Kallo ja Kalle Pietilä

ODL vaihtoi kaikki yhteydet Netplazalle

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiössä tarkasteltiin tietoliikenneyhteyksien toimivuutta ja kustannuksia syksyllä...

Lue lisää
Vasteaika vakuutti RND Worksin

Vasteaika vakuutti RND Worksin

Vantaalainen web- ja mobiilikehityksen sekä tekoälypalveluiden konsultointitalo RND Works valitsi...

Lue lisää