Netplazalle jälleen kerran erinomaiset arvosanat asiakas- ja työntekijätyytyväisyyskyselyissä

Julkaistu 07/tammikuu/2020 - 08:45

Työntekijän tyytyväisyys heijastuu myös asiakkaan tyytyväisyyteen. Näin voimme todeta katsellessamme Netplazan vasta valmistuneiden asiakas- ja työntekijätyytyväisyyskyselyiden tuloksia.

Sekä asiakkaidemme että työntekijöidemme tyytyväisyys Netplazaa kohtaan on jälleen kerran huippuluokkaa – jo viidettä vuotta peräkkäin. Asiakastyytyväisyyden kokonaisarvosanaksi saimme tänä vuonna 4,95 asteikolla 1-6. Vaikka pisteemme laskivat hieman viime vuodesta, sijoituimme omalla toimialallamme 12:n parhaan yrityksen joukkoon. Kaiken kaikkiaan kyselyssä oli mukana 154 toimialan yritystä.

Asiakkaamme ovat kuluvan vuoden aikana arvostaneet toiminnassamme erityisesti (arvoasteikolla 1-6):

  • asiakaspalveluhenkilökunnan palveluhenkisyyttä (5,31)
  • tuotteiden ja palveluiden toimintavarmuutta ja luotettavuutta (5,27)
  • tuotteiden ja palveluiden toiminnallisten ominaisuuksien riittävyyttä (5,22)
  • toteutusosaamistamme (5,15)

Asiakaspalvelumme eri osa-alueet saivat kokonaisuutena arvosanaksi 5,11, mikä on peräti 0,67 yksikköä enemmän kuin toimialla keskimäärin. Tyytyväisyys tuotteidemme ja palveluidemme toimintavarmuutta ja luotettavuutta kohtaan oli vuorostaan 1,05 yksikköä suurempi toimialan keskiarvoon verrattuna.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset kertovat siitä, että mottomme ”Luotettavat yhteydet, ensiluokkainen palvelu” ei ole tuulesta temmattu. Sen minkä olemme asiakkaillemme luvanneet, sen olemme myös pitäneet: yhteytemme ovat aidosti varmoja ja luotettavia ja asiakaspalvelumme toimialan parhainta.

Huipputiimi saa aikaan erinomaisia asiakaskokemuksia

Hyvä asiakastyytyväisyys ei luonnollisesti synny itsestään, vaan se on koko henkilökunnan yhteisen panostuksen tulos. Ja jotta tuloksia syntyy, on työpaikan oltava paikka, jossa on hyvä olla.

Vaikka kulunut vuosi on ollut Netplazalle suurien muutosten aikaa, kun riveihimme on liittynyt yli kaksikymmentä uutta työntekijää, asiakasverkkomme käyttäjämäärät ovat kasvaneet useilla tuhansilla ja toimintamme on laajentunut uusille alueille, on työntekijöidemme tyytyväisyys pysynyt huipputasolla. Työntekijätyytyväisyyskyselyyn vastanneet työntekijät antoivat Netplazalle arvosanaksi 4,9 kuudesta asteikolla 1-6. Tulos on lähes sama kuin edellisvuonna, jolloin arvosanaksi tuli 4,95. Myös tällä kertaa Netplaza sijoittuu toimialavertailussa hopealle, kun arvosanaa verrataan yli 150:n yrityksen tuloksiin. 

Erityisen tyytyväisiä työntekijämme ovat olleet Netplazan tarjoamiin joustaviin työaikoihin (5,68), sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen (5,63) sekä henkilösuhteisiin työkavereiden kanssa (5,52). Huomionarvoista on myös se, että työntekijöiden tyytyväisyys mahdollisuuksiin edetä vaativampiin työtehtäviin on kasvanut viidessä vuodessa 67 % ja mahdollisuuksiin kehittää omaa osaamista 44 %.

Kohti tulevaa ja uusia haasteita

Asiakastyytyväisyyden kokonaisarvosanamme koki tänä vuonna pienimuotoisen laskun edellisvuoteen verrattuna, mutta olemme silti kyselyn tuloksiin äärimmäisen tyytyväisiä. Liiketoiminnan ja henkilöstömäärän kova kasvu tuo mukanaan aina uusia haasteita, ja rutinoituneita toimintatapoja on uskallettava muokata tulevaisuutta ajatellen. Ja nyt kun osa-alueet, joissa meidän on syytä kehittyä, ovat tiedossa, on tästä hyvä jatkaa matkaa, oppia ja uudistua.

Tänä vuonna pidämme taas huolen siitä, että netplazalaisten työnilo näkyy ja kuluu!

Asiakas- ja työntekijätyytyväisyyskyselyt toteutti Onway Oy marras-joulukuun aikana 2019. Kyselyihin vastasi 73 asiakasta ja 31 työntekijää.

Uudet kirjoitukset: Blogi

Netplaza tarjoaa luotettavat konesaliyhteydet ilman kulkua julkisen internetin kautta

Konesaliyhteydet kuntoon

Konesalilla viitataan yleensä halliin tai muuhun laitetilaan, jossa on palvelinlaitteistoa tai vaikkapa...

Lue lisää
Netplazan yhteyksiin vaihtaneen ODL:n tietohallintotiimissä työskentelevät Juha Alila (vas.), Ville Korkee, Jaana Ahoranta, Keijo Kallo ja Kalle Pietilä

ODL vaihtoi kaikki yhteydet Netplazalle

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiössä tarkasteltiin tietoliikenneyhteyksien toimivuutta ja kustannuksia syksyllä...

Lue lisää
Vasteaika vakuutti RND Worksin

Vasteaika vakuutti RND Worksin

Vantaalainen web- ja mobiilikehityksen sekä tekoälypalveluiden konsultointitalo RND Works valitsi...

Lue lisää