”Onko meillä varaa jättää investoimatta kuituverkkoihin ja pysyä pahnan pohjalla?”

Julkaistu 09/marraskuu/2018 - 15:48

Cinia ja Netplaza olivat näkyvässä roolissa Seinäjoen seutuverkkoseminaarin ohjelmassa: puheenvuoroissa tuotiin esiin huoli Suomen kilpailukyvystä nykytasoisilla tietoliikenneyhteyksillä.

Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila analysoi tiukin sanankääntein Suomen asemaa globaalien runkoverkkojen kaukaisimmalla reunalla Seutuverkkoseminaarissa Seinäjoella.

– Kymmenen vuotta sitten ajatusta olisi pidetty vitsinä, että Helsingistä olisi enemmän lentoliikennettä Aasian kohteisiin kuin Kööpenhaminasta. Nyt tilanne on totta. Samankaltaiseen kehitykseen pyrimme myös kehittämällä kansainvälisiä ja kansallisia valokuituyhteyksiä: tavoitteena on pitää Suomi maailman kartalla. Me olemme edelleen pahnan pohjalla, sekä Euroopan että maailman verkkojen reunalla. On turhaa ottaa sellaista riskiä, ettemme vahvistaisi meidän tietoliikenneyhteyksiä. Ne ovat äärettömän halpoja niiden mahdollistavaan vaikutukseen verrattuna.

Näin Knaapila summasi Cinian investointeja kansainvälisiin merikaapelihankkeisiin sekä yrityskauppaan, jolla Cinia hankki kesäkuussa oululaisen Netplaza Oy:n ja samalla loi merikaapeleille liittymiskohtia Suomen maayhteyksien runkoverkossa.

Knaapila uskoo, että toimiva valokuituverkko kansainvälisine yhteyksineen mahdollistaa tulevaisuudessa data- ja kompetenssikeskusten sijoittumisen Suomeen. Samalla kun kansainvälisiä yhteyksiä ja mm. arktisen merikaapelin toteutumista edistetään, on myös kiinnitettävä erityistä huomiota Suomen kansallisen verkon muodostamaan kokonaisuuteen.

– Suomessa runkoverkkoa on rakennettu hieman suunnittelemattomasti. Nyt on toimittava siten, että hajanaisista ja alueellisista verkoista saadaan muodostettua tehokas ja toimiva runkoverkko. Tarkastelu ei kuitenkaan saa ulottua vain kansalliseen verkkoon, vaan sen merkitys osana globaalia verkkoa on pidettävä keskeisesti mukana yhteissuunnittelua.

Knaapila mainitsi kuluttajanäkökulmaa sivuten erilaiset arkiset appsimme, joissa data vilahtelee merikaapeleita pitkin ilman, että edes tiedämme sitä.

– En siis pysty puhumaan ainoastaan seutuverkoista, sillä näkökulmamme käsittää koko ihmiskuntaverkon. Merenalaiset valokuitukaapelit muodostavat selkärangan, joka mahdollistaa verkottumisemme maailmanlaajuisesti.

Knaapilan mukaan Netplazan osto liittyy oleellisesti siihen, että runkoverkkoa vahvistetaan Suomessa ja yrityksille ja julkishallinnolle pystytään tuottamaan yhä parempia yhteyksiä. Samalla luodaan myös siirtoyhteydet kansainvälisille toimijoille.

Netplazan toimitusjohtaja Tommi Linna sivusi omassa esityksessään samoja teemoja.

– Me Netplazassa haluamme nähdä Suomen nousun tietoliikenneyhteyksien kärkimaaksi. Matka on pitkä, sillä tällä hetkellä vain yhdellä neljästä suomalaisesta on käytössään tai edes saatavilla valokuituyhteys. Useat tutkimukset osoittavat, että tietoliikenneyhteyden laadulla on suora yhteys bruttokansantuotteeseen: tulemme näkemään huiman nousun bkt:ssä, kun saamme yhteydet huippunopealle tasolle.

Missä kuitu, siellä yritys! – toteamus kertoo siitä, että sekä nykyisten liiketoimintojen kehittyminen että uusien liiketoimintojen ja uuden teknologian käyttöönotto ovat riippuvaisia nopeista ja luotettavista yhteyksistä.

– Tarjoamme seutuverkkokumppaneillemme laajalla tarjottimella palveluja liiketoimintasuunnittelusta kannattavuuslaskelmiin, tuotteistamisesta myyntiin sekä toimintojen hallinnoinnista palvelujen operointiin. Liian moni suomalainen ei usko hankkeiden toteutumiseen ennen kuin kaivinkoneet ovat liikkeellä. Entistä tehokkaammilla myynti- ja markkinointitoimenpiteillä varmistetaan verkon elinkelpoisuus saavuttamalla riittävän varhain kattava liityntäpenetraatio alueella, Linna summasi.

Kiitos kaikille Seinäjoen Seutuverkkoseminaarissa kanssamme asioinneille! Jatketaan yhdessä miljoonan valokuituliittymän metsästystä!

Uudet kirjoitukset: Blogi

Netplaza tarjoaa luotettavat konesaliyhteydet ilman kulkua julkisen internetin kautta

Konesaliyhteydet kuntoon

Konesalilla viitataan yleensä halliin tai muuhun laitetilaan, jossa on palvelinlaitteistoa tai vaikkapa...

Lue lisää
Netplazan yhteyksiin vaihtaneen ODL:n tietohallintotiimissä työskentelevät Juha Alila (vas.), Ville Korkee, Jaana Ahoranta, Keijo Kallo ja Kalle Pietilä

ODL vaihtoi kaikki yhteydet Netplazalle

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiössä tarkasteltiin tietoliikenneyhteyksien toimivuutta ja kustannuksia syksyllä...

Lue lisää
Vasteaika vakuutti RND Worksin

Vasteaika vakuutti RND Worksin

Vantaalainen web- ja mobiilikehityksen sekä tekoälypalveluiden konsultointitalo RND Works valitsi...

Lue lisää