Netplaza

Käyttösäännöt

Tässä on esimerkkinä erään taloyhtiön käyttösäännöt. Tarkemmat taloyhtiökohtaiset käyttösäännöt määritellään taloyhtiökohtaisesti, mutta mikäli toisin ei ole sovittu, käytetään näitä sääntöjä.

– Asukas vastaa taloyhtiön määräämästä kuukausittain perittävästä käyttömaksusta.

– Taloyhtiöllä on oikeus periä asukkaalta viivästyneestä suorituksesta viivästyskorkoa voimassa olevan korkolain mukaan.

– Yhtiöllä on oikeus katkaista huoneistokohtaisen liittymän käyttö, mikäli maksu on viivästynyt yli kuukauden (eräpäivästä seuraavan kuukauden 15. päivän yli).

– Katkaisemisesta aiheutuvat kustannukset jäävät asukkaan vastuulle.

– Vastaavasti uudelleen liittymisestä aiheutuvat kustannukset jäävät asukkaan vastuulle.

– Asukas voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Netplazalle. Irtisanomisaika on 1 kuukausi, ja se lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin sovita.

– Kustannuksista vastaa yhteyden irtisanoja, ellei toisin sovita.

– Kuukausimaksun suoritusvelvollisuus päättyy irtisanomisajan päätyttyä.

– Internet-liittymän käyttöyhteys voidaan katkaista, mikäli asukas häiritsee muuta verkkoliikennettä, käyttää tietoverkkoa laittoman tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

– Asukas on korvausvelvollinen tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta.

– Yhteyden uudelleen kytkemisestä voidaan periä uusi maksu.

– Taloyhtiö vastaa omasta huolimattomuudestaan aiheutuneista vahingoista.

– Vahingonkorvausvastuuseen ei kuitenkaan kuulu välilliset, ennalta arvaamattomat tai yllättävät vahingot.

– Palveluntarjoajan tehtävät ja vastuu määräytyvät yleisten sopimus- ja liittymäehtojen mukaan ellei toisin ole sovittu.

– Taloverkkoa ei ole tarkoitettu ns. vertaisverkkojen eli tiedostonjako-ohjelmien (Direct Connect / DC++, BitTorrent, Kazaa, eMule yms.) käyttämiseen. Niiden käyttö tukkii koko taloverkon ja estää muiden sujuvan internet-liikennöinnin. Näiden tiedostonjako-ohjelmien käyttö on sallittu ainoastaan klo 23-7 välisenä aikana, kaikkina viikonpäivinä. Liittymien tiedostomäärien lataamista seurataan ja väärinkäytöksiin syyllistyneen asukkaan liittymä voidaan sulkea.