Täyskuitu-käyttäjät Suomen terveimpiä             

Julkaistu 01/huhtikuu/2019 - 09:55

Netplazan teettämän tutkimuksen perusteella tietoliikenneyhteydellä on aiempaa luultua suurempi merkitys käyttäjän terveyteen.

Tutkimuksessa vertailtiin Täyskuitu-käyttäjien sekä mobiiliyhteyksien käyttäjien terveydentilaa. Kokonaisterveyden indikaattoreina seurattiin verenpainetta, unen laatua, behavioristista aggressiivisuusindikaattoria sekä kuidun saantia.

Erityisesti langattomien yhteyksien käyttäjillä huomattiin merkittäviä kohoamia verenpaineessa: ryhmä kärsi muita ryhmiä selkeästi korkeammasta verenpaineesta (yläpaine 160-179, alapaine 100-109 mmHg). Samalla ryhmällä löydettiin viitteitä aggressiivisuuden noususta, mikä ilmeni muun muassa kohonneena todennäköisyytenä impulsiiviseen, vahingolliseen toimintaan. Ryhmällä huomattiin muun muassa tendenssi matalakynnyksiseen hermostumiseen, mikä pahimmillaan johti jopa destruktiiviseen käytökseen. Vaikeimmissa tapauksissa viiteryhmään kuuluvien tutkimushenkilöiden raportoitiin rikkovan heikkoon mobiiliyhteyteen liitettyjä laitteitaan.

Viiteryhmän terveydentila vaikutti olevan suorassa yhteydessä heidän käytössä olevan mobiiliyhteyden laatuun. Mitä heikkolaatuisemmaksi mobiiliyhteys kävi sitä selkeämpää näyttöä saatiin verenpaineen kohoamisesta sekä aggressiivisen käyttäytymisen kasvusta.

Toimintavarma verenpaine

Täyskuitu-verrokkiryhmä puolestaan omasi lähes ihanteellisen verenpainetason koko tutkimuksen ajan eikä verenpaineessa näkynyt merkittäviä vuorokautisia heittelyjä. Verenpaine pysyi toimintavarmasti ja luotettavasti sydän- ja verisuoniystävällisellä tasolla aina Täyskuitu-yhteyttä käytettäessä. Sen sijaan Täyskuitu-verrokkiryhmä kärsi jonkin verran mobiiliryhmää lyhyemmistä yöunista: tutkijaryhmä arvioi, että unen vähäinen määrä johtuu stimulanttien, palvelujen ja virikkeiden määrästä, joita Täyskuitu-yhteys tarjoaa vuorokauden ympäri. Ihmiskunnan tottuminen rajattomien mahdollisuuksien virtuaalimaailmaan ja ns. itsesääntelyn kehittäminen vienee muutamien vuosien ajan. Tutkijat pitivät tätä kuitenkin normaalina evoluutioon kuuluvana vaiheena.

Kansainväliset tutkijaryhmät ovat jo vuosikymmenien ajan kiinnittäneet huomiota suomalaisten niukkaan kuidunsaantiin. Täyskuitu-viiteryhmällä kuidun saanti oli kuitenkin muita suomalaisia merkittävästi korkeammalla tasolla, mikä edisti niin ruoansulatusta kuin ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Laajan asiakastutkimuksen teki Netplazalle MyWay-tutkimuskeskus huhtikuun ensimmäisenä päivänä.

Uudet kirjoitukset: Uutiset

Netplaza avasi uuden toimipisteen Kuopioon

Jalkautumisemme Kuopioon on tänä syksynä kulminoitunut uuden toimipisteen avaamiseen. Palvelemme nyt Savon seudun...

Lue lisää

Koillisväylän merikaapelihanke vahvistuu: Cinialle uusia kumppaneita Japanista, Norjasta ja Suomesta

Netplazan emoyhtiö Cinia Oy tiedottaa Koillisväylän merikaapelihankkeen etenemisestä: Cinia Oy valmistelee...

Lue lisää

Valokuituyhteyden suorituskyvyn nostokampanja päättyy: moni tarvitsee uudessa normaalissa enemmän kaistaa

Netplaza nosti huhtikuussa yli 17 000 kuluttajaliittymän suorituskyvyn vähintään 500/500 Mbps nopeuteen....

Lue lisää