Netplaza

Arvot

Toimintaamme ohjaavat arvot, jotka olemme yhteisesti määritelleet ja joihin olemme sitoutuneet. Arvot näkyvät päivittäisessä työssämme ja niihin kiteytyy tapamme toimia.

Hyvä työyhteisö

Netplaza on meille enemmän kuin työpaikka. Olemme soihdunkantajina polulla, jota muut eivät olleet nähneet – edelläkävijöinä ja esimerkinnäyttäjinä matkalla kohti yhteistä menestystä.

Kunnioitamme, välitämme ja huolehdimme toisistamme. Hersyvä huumori auttaa jaksamaan. Voimme luottaa toisiimme ja tasapuoliseen kohteluun, siksi kerromme asiat rehellisesti ja avoimesti. Moni voisi tyytyä hyvään, mutta tästä keitoksesta syntyy priimaa.

Asiakaslähtöisyys

Hyvä asiakaspalvelu on meille sydämen asia. Haluamme tuntea asiakkaamme ja heidän tarpeensa. Olemme ketteriä ja joustavia sekä haluamme löytää asiakkaille juuri heille sopivat ratkaisut. Meitä ei ole olemassa ilman onnellisia asiakkaitamme. Kannamme vastuumme ja olemme rehellisiä. Meillä on todistetusti tyytyväiset asiakkaat.

Kehitämme koko ajan asiakaspalvelumme laatua ja kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaidemme toiveita.

Kasvu ja kehittyminen

Liiketoimintamme kehittäminen on eteenpäin katsovaa ja ennakoivaa. Pyrimme löytämään parempia työtapoja jokaisessa osa-alueessamme. Suhtaudumme kannustavasti itsensä kehittämiseen. Työyhteisöstämme löytyy moniosaajia, jotka näkevät ratkaisun siellä, missä muut näkevät vain ongelmia. Yhdessä löydämme polun, joka mahdollistaa niin meille kuin kanssakulkijoillemme menestyksen, jollaista muut eivät vielä osaa arvatakaan.

Olemalla rohkeita ja valppaita uskomme tulevaisuuden olevan meitä varten.

Kannattavuus

Jatkuvuus, ennustettavuus ja vastuullisuus ovat liiketoimintamme kulmakiviä. Työntekijät, asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat luottaa toimintamme jatkuvuuteen ja ennustettavuuteen, kun kannattavuuteen liittyvistä perusasioista huolehditaan joka hetki. Me olemme olleet täällä jo yli 20 vuotta – ja olemme myös huomenna!